Дата публикации: 2015-05-29

1. Які проблеми наразі найбільше турбують ваш бізнес?
Найбільш болючим питанням для бізнесу, і це питання має достатньо високий рівень стабільності протягом багатьох років, є недостатня ефективність або незграбність «державної машини». Тобто найвище керівництво країни на перший план, як правило, ставить питання політичної доцільності, а питання стимулювання та розвитку бізнесу завжди залишають другорядними.
Складається таке враження, що більшість чиновників живуть останнім днем і думають не як державні службовці, які повинні працювати на благо країни і допомагати створювати нові робочі місця, а як тимчасові заробітчани, які розглядають бізнес тільки як джерело стягнення грошей та власного збагачення.
Складна економіко-політична ситуація в Україні і відсутність виваженої державної політики в галузі морського транспорту гальмує розвиток морського потенціалу країни. Хоча на сьогодні морські порти є одними з найбільш благополучних в економічних відносинах підприємств Миколаєва та країни в цілому, нормативно-правова база держави, що регулює діяльність морської галузі, залишається недосконалою. Наприклад, Закон «Про морські порти в Україні» містить деякі норми з неоднозначним трактуванням, у зв’язку з чим, у тому числі, виникають проблеми, пов’язані зі стягненням корабельного, канального і портових зборів, що створює нерівні умови для ведення бізнесу, а отже підриваються засади конкуренції. Незрозуміло , чому на законодавчому рівні передбачена система надання знижок на портові збори тільки для «обраних» портів?
Також треба зазначити, що на сьогоднішній день досить значимою для бізнесу є проблема нестачі фінансових ресурсів, як власних, так і позикових, для розширення діяльності, що гальмує подальший розвиток.

2. Які дерегуляційні ініціативи уряду, на вашу думку, будуть найбільш корисними безпосередньо для вашої компанії?
Я, як ліберальний економіст, проповідую ідею того, що держава повинна створювати умови для розвитку бізнесу, а не заважати людям вести його. Ініціативи навіть не потрібно — краще триматись осторонь. Бо часом норми, що приймаються урядом, призводять до посилення бар’єрів, а також -зайвих перепон і тиску на бізнес. Я вважаю, що держава повинна скорочувати дозвільні і погоджувальні процедури, зменшити вплив державних органів на діяльність суб’єктів господарювання та кількість перевірок, особливо великого бізнесу. Держава не повинна допускати невиправданого втручання у господарську діяльність. ЇЇ задача — забезпечити сприятливі умови для розвитку компаній. Тоді бізнес буде готовий підтримувати країну в цей складний для нашої держави час.

3. Яка, на Вашу думку, роль бізнес-асоціацій у покращенні бізнес-клімату у країні?
Не секрет, що умови ведення бізнесу в Україні далеко не найкращі. Однак, об’єднавши спільні зусилля, можна вирішити важливі та болючі проблеми. На мою думку, роль бізнес-асоціацій полягає у можливості самоорганізації ділових кіл впливати на прийняття рішень владою. Але не завжди лідери бізнес-спільноти приділяють увагу питанню захисту інтересів бізнесу і, на жаль, формально підходять до дійсно гострих питань. Напевно тому багато хто з підприємців обирають головним інструментом лобіювання своїх інтересів участь у політичних партіях та безпосереднє входження у владу. Також треба зазначити, що подібні організації сприяють встановленню правил здорової конкуренції, забезпечують співробітництво між підприємствами.

4. Як ви вважаєте, чи можливо суттєво змінити бізнес-клімат в державі у короткостроковій перспективі? Що для цього необхідно?
Упевнений, що необхідний системний підхід до питання взаємовідносин держави і бізнесу та наявність прозорих і постійних правил «гри», незалежних від зміни політичного керівництва. Звичайно, що на даному етапі першочергово потрібно зупинити війну та ввести дієву систему верховенства права. В світі багато прикладів, коли відсталі країни домагалися приголомшливих результатів. Приклад тому Сінгапур, який за відсутністю ресурсів (навіть прісну воду і будівельний пісок імпортували) зміг вирішити багато внутрішніх проблем і проробити колосальний шлях від країни «третього світу» до високорозвиненої держави з одним із найкращих рівнів життя.
Крім цього хотілося б, щоб законодавці і чиновницький апарат припинили або звели до мінімуму практику неоднозначного трактування законодавчих і відповідно підзаконних актів. Таким чином вони створюють дуалізм у прийнятті рішень контролюючими та судовими інстанціями, що, в свою чергу, веде до «вибіркової справедливості» у прийнятті ними рішень. Правила роботи повинні бути чіткими та зрозумілими для всієї бізнес-спільноти.

5. Як і в чому допомагає і може допомогти у вашій діяльності Торгово-промислова палата України?
Наше підприємство постійно співпрацює з регіональною Торгово-промисловою палатою (РТПП) з питань проведення експертиз з визначення якості вантажів, які обробляються підприємством, товарів, що постачаються підприємству іншими контрагентами, визначення вартості товарів. Крім того, РТПП допомагає в засвідченні тих чи інших фактів у спірних питаннях, які виникають при виконанні господарських договорів. А допомогти можна — просуванням інтересів бізнесу, вимогами проведення реальних реформ в економічній сфері та виконання обіцянок.

Голова товариства «МСП Ніка-Тера»
Олександр Гайду